จะกลับมาเปิดให้จองเข้าชมเร็ว ๆ นี้!

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ของเราจึงงดรับการจองเข้าชมจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย