โครงการค่ายธรรมชาติจากป่าสู่ทะเล ณ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

โครงการค่ายธรรมชาติจากป่าสู่ทะเล ณ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล " ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

0 Comments

โครงการค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัดตรัง

“ค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัดตรัง” อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมโครงการ “ค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัดตรัง”

0 Comments

ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่

วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯจัดโครงการ " ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่ " ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0 Comments