สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 บุคลากรจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา เข้าเยี่ยมชมและดูงานภายในพิพิธภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

0 Comments

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

วันที่ 3 เมษายน 2562 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ม.4 จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

0 Comments

โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา จ.ปัตตานี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเลิศประชา ชั้น ป.1-6 จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

0 Comments