โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 จงรักสัตย์วิทยา ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 216 คน จากจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

0 Comments

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.ยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาคอหงส์

0 Comments

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

0 Comments