โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 4 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมนักศึกษาเป็นวิทยาบรรยายนิทรรศการ และร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติบริเวณเขาคอหงส์ โดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ

0 Comments

โรงเรียนเสนพงศ์ จ.สงขลา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในช่วงเช้าเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมนักศึกษาเป็นวิทยาบรรยายนิทรรศการ ในช่วงบ่ายร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯโดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้ ในหัวข้อ • การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ • การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต • ห่วงโซ่อาหาร

0 Comments

โรงเรียนเสนพงศ์ จ.สงขลา

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 โรงเรียนเสนพงศ์ ช่วงเช้าเข้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีทีมวิทยากรบรรยาย และในช่วงบ่ายทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯโดยมีทีมวิทยากรเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ ในหัวข้อ การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร

0 Comments

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม จ.สงขลา

วันที่ 24 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม เข้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมทั้งสำรวจสิ่งมีชีวิตกลางคืน ณ ริงอ่างเก็บน้ำ ม.อ. และวันที่ 13 ธันวาคม นักเรียนและคุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์

0 Comments

โรงเรียนบ้านช่องลม จ.ตรัง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านช่องลม จังหวัดตรัง ระดับชั้น ป.3 - ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องสายใยอาหาร และฐานการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ (Science Tour)

วันที่ 17-19 กันยายน 2562 โรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ (Science Tour) ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 นักเรียนป.3 และ ป.6 เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

ค่ายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการโรงเรียนสตรีพัทลุง

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการโรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการในห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมเดินศุึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์

0 Comments

โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ร.ร.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

0 Comments