ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ รุ่นที่ 18

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ทางพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเป็นอาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับภาระหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับผู้เข้าชม ด้วยชิ้นงาน การแสดงสาธิต และกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนรู้อย่างง่ายๆ และเพื่อสร้างจิตอาสาในผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ซึ่งอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรม จะสามารถมาปฏิบัติงานในส่วนของการจัดนิทรรศการและร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ

0 Comments

โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 17

เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครรุ่นที่ 17 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาคอหงส์

0 Comments

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 17

ประกาศรายขื่อผู้เข้าร่วมและกำหนดการวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์

0 Comments

โครงการ “ค่ายธรรมชาติ ถ้ำเลสเตโกดอนและถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล”

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯได้จัดกิจกรรม2 โครงการ “ค่ายธรรมชาติ ถ้ำเลสเตโกดอนและถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯโครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ เพื่อให้อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ศึกษาระบบนิเวศภายในถ้ำเลสเตโกดอน และถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และวิทยากรจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ คอยให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

0 Comments

ขอเชิญน้อง ๆ เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเป็น STAFF ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

#ข่าวประกาศรับสมัคร **รับจำนวนจำกัดค่ะ** พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดรับสมัคร นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เพื่อร่วมเป็น staff ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 ประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

0 Comments

รับสมัครอาสาสมัครงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562

วันเด็กปีนี้ เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ขอเชิญน้อง ๆ อาสาสมัครที่สนใจเป็น Staff ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เกมส์ และอื่นๆอีกมากมาย กับน้องๆหนูๆได้เลยจ้า **มีเลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อ และทรานสคริปกิจกรรมให้ 6 ชม.

0 Comments
โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน  ” เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่ “
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน ” เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่ “

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน “เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่” วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์

0 Comments

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร รุ่นที่ 16

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน “เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่” วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

0 Comments