ปักษาพาเพลิน

รายละเอียดกิจกรรม

“ปักษาพาเพลิน” เป็นกิจกรรมที่สอนเทคนิคและวิธีการดูนกขั้นพื้นฐาน ซึ่ง “นก” มีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับในการใช้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งการดูนกเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินทั้งทางกายและทางใจ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของนก

เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 4 ปีขึ้นไป

กำหนดการกิจกรรม

06.00-06.30 น. เปิดลงทะเบียน
06.30-07.30 น. บรรยายหัวข้อ เทคนิคการดูนกขั้นพื้นฐาน
07.30-08.30 น. ปฏิบัติการส่องนกริมอ่าง

เดินป่าเขาคอหงส์

รายละเอียดกิจกรรม

“เดินป่าคอหงส์” เป็นกิจกรรมที่จะนำพาผู้เข้าร่วมศึกษาธรรมชาติ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในพื้นที่ปกปักฯ การร่วมกิจกรรมเดินป่านี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสเรียนรู้ถึงคุณค่า ความงาม ความสำคัญของเขาคอหงส์

เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

  • น้ำดื่ม
  • สมุดบันทึก
  • แต่งกายมิดชิด
  • ปากกา หรือดินสอ

กำหนดการกิจกรรม

08.30-09.00 น. เปิดลงทะเบียน
09.00-10.00 น. สวนหลังบ้านของชาวหาดใหญ่
10.00-11.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 สถานี

มหัศจรรย์หิ่งห้อย

รายละเอียดกิจกรรม

“มหัศจรรย์หิ่งห้อย” หิ่งห้อยแมลงตัวน้อย ที่สามารถผลิตแสงได้ด้วยตนเองดูสวยงามในเวลากลางคืน การให้ความรู้ ความมหัศจรรย์ที่แปลกใหม่เกี่ยวกับหิ่งห้อย ซึ่งจะมีการจำลองพื้นที่ให้เป็นกลางคืน และให้ผู้เข้าร่วมได้ออกแบบหิ่งห้อยในรูปแบบของตัวเอง

เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 4-12 ปี

กำหนดการกิจกรรม

09.00-09.30 น. เปิดลงทะเบียน
09.30-10.30 น. บรรยายหัวข้อ มหัศจรรย์หิ่งห้อย
10.30-12.00 น. ปฏิบัติการ หิ่งห้อยเรืองแสง

ธรรมชาติกับศิลปะ

รายละเอียดกิจกรรม

“ธรรมชาติกับศิลปะ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความงดงามของธรรมชาติที่อยู่ใกล้ ๆ ตัว การนำเอาธรรมชาติ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะตามจินตนาการของผู้เข้าร่วมเอง อันได้แก่ กิจกรรมวาดภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว ฝึกให้ผู้เข้าร่วมมีความช่างสังเกต และนำรายละเอียดเฉพาะของสิ่งมีชีวิตนั้นมาออกแบบเป็นภาพวาดการ์ตูน ตามจินตนาการของผู้วาด และกิจกรรม leaf and color เป็นกิจกรรมที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้สังเกตสีของใบไม้ ที่มีความหลากหลายให้ได้เห็นถึงความงามที่เรามักจะมองข้าม

เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 6 ปีขึ้นไป

กำหนดการกิจกรรม

13.00-13.30 น. เปิดลงทะเบียน
13.30-14.30 น. ปฏิบัติการ วาดภาพลายเส้นการ์ตูน
14.30-15.30 น. ปฏิบัติการ leaf and color

ดินญี่ปุ่นกับเหล่าสัตว์หรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

ดินญี่ปุ่นกับเหล่าสัตว์หรรษา เป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกสังเกตลักษณะเฉพาะของเหล่าสัตว์ และนำลักษณะเหล่านั้นมาออกแบบเป็นสัตว์ต่างๆ โดยใช้ทักษะการสังเกตและการเก็บรายละเอียด เพื่อให้ได้ทราบถึงลักษณะที่ใช้ในการจัดจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่

เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 4 ปีขึ้นไป

กำหนดการกิจกรรม

13.00-13.30 น. เปิดลงทะเบียน
13.30-14.30 น. บรรยาย การจำแนกสิ่งมีชีวิต
14.30-15.30 น. ปฏิบัติการ ปั้นดินญี่ปุ่นเป็นสัตว์ต่างๆ

ตอบคำถามที่นี่

กติกาการร่วมสนุก

ร่วมรับชมสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ ใน Website นี้
แล้วตอบคำถาม โดย Scan QR CODE หรือ กดลิ้งก์ที่นี่
ทางเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมรายชื่อคนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ เพื่อรับเกียรติบัตร และลุ้นรับรางวัล ในลำดับถัดไป

Motion graphic

การสร้างใยของแมงมุม

plastic ocean

เรืองไม่ไร้สาระ

Interactive Website