กรมทรัพยากรธรณี

ดร.อัปสร สอาดสุด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี พร้อมคณะ และ Assoc. Prof. Dr. Sachiko Agematsu จาก University of Tsukuba, College of Geoscience, School of life and environmental science เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ ตัวอย่างอ้างอิงและพูดคุยเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับฟอสซิลในอนาคต

0 Comments