โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมทั้งสำรวจสิ่งมีชีวิตกลางคืน ณ ริงอ่างเก็บน้ำ ม.อ. และวันที่ 13 ธันวาคม นักเรียนและคุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์

0 Comments

ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่

วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯจัดโครงการ " ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่ " ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0 Comments