โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ จ.สตูล

โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ จังหวัดสตูล คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.2 เข้าชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ในช่วงเช้า รอบที่ 1 และ 2

0 Comments
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยและคณะ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยและคณะ

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยและคณะ เข้าชมนิทรรศการ ในรอบที่ 3 เวลา 13.00-14.30 โดยมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ฯ บรรยายและนำชมนิทรรศการ ในการเข้าชมครั้งนี้

0 Comments

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รร.เตรียมศึกษาวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าชมนิทรรศการโดยมีทีมนักศึกษาอาสาสมัครบรรยายนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี

0 Comments

รร.บ้านท่าแซ จ.สงขลา

นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รร.บ้านท่าแซ ระดับชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี โดยมีทีมนักศึกษาอาสาสมัครบรรยายให้ความรู้

0 Comments

ศูนย์เนิสเซอรี่ศรีตรัง คณะแพทยาศาสตร์ อ.หาดใหญ่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เนิสเซอรี่ศรีตรัง คณะแพทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรถไฟหรรษาเพื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และยังให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับเปลือกหอยชนิดต่างๆเพื่อฝึกการสังเกตและจัดจำแนก

0 Comments

โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ในช่วงเช้าของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้ในหัวข้อ การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร

0 Comments

โรงเรียนศานติวิทยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รร.ศานติวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี

0 Comments

โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา

วันที่6 กุมภาพันธ์ 2563 รร.อนุบาลสงขลา ระดับชั้นอนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่6 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี

0 Comments

โรงเรียนบ้านคชศิลา จ.ยะลา

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านคชศิลา จังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนบ้านบันนังดามา จ.ยะลา

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านบันนังดามา จังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 236 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments