โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 นักเรียนป.3 และ ป.6 เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

ภาพบรรยากาศภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศภายในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0 Comments

ภาพบรรยากาศภายในงาน “18th International Bat Research Conference”

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาวิจัยค้างคาว ครั้งที่ 18 พร้อมต้อนรับนักวิจัยค้างคาวชั้นนำของโลก

0 Comments

ค่ายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการโรงเรียนสตรีพัทลุง

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการโรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการในห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมเดินศุึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์

0 Comments

ขอเชิญน้อง ๆ เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเป็น STAFF ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

#ข่าวประกาศรับสมัคร **รับจำนวนจำกัดค่ะ** พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดรับสมัคร นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เพื่อร่วมเป็น staff ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 ประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

0 Comments

โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ร.ร.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

0 Comments