การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเขาควนเหมียง

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเขาควนเหมียง วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ภายใต้โครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีเขาถ้ำแรด ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ณ พื้นที่เขาควนเหมียง หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ต.ปากแจ่ม อ.เมือง จ.ตรัง โดย PSU NHM และ CBIPT

0 Comments

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.ยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาคอหงส์

0 Comments

เกาะพระทอง จ.พังงา

เมื่อวันที่ 21-24 ต.ค. 61 ทีมวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ฯ ได้เดินทางไปสำรวจและเก็บตัวอย่าง ภายใต้โครงการสถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ

0 Comments