โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม จ.สงขลา

วันที่ 24 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม เข้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้จัดกิจกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 นักเรียนป.3 และ ป.6 เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนดรุณศาสตร์ จ.ปัตตานี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี ระดับชั้นม.6
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี ระดับชั้นม.6

วันที่ 19 ธ.ค.61 ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี ระดับชั้นม.6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ระดับชั้นม.1-3
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ระดับชั้นม.1-3

วันที่ 13 ธ.ค.61 ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร ระดับชั้นม.1-3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.

วันที่ 12 ต.ค. 61 น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน. ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ เขาคอหงส์ เพื่อทำกิจกรรมแต่ละสถานีบนเขาคอหงส์ ศึกษาระบบนิเวศวิทยาในเขาคอหงส์และเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

0 Comments