นักศึกษาแพทย์แผนไทย นำเสนอรายงานพร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 2562

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยปี 1 โดยเน้นความรู้ทางด้ายอาณาจักรสัตว์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562

0 Comments

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยปี 1 โดยเน้นความรู้ทางด้านอาณาจักรสัตว์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

0 Comments