โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 4 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมนักศึกษาเป็นวิทยาบรรยายนิทรรศการ และร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติบริเวณเขาคอหงส์ โดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ

0 Comments

โรงเรียนเสนพงศ์ จ.สงขลา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในช่วงเช้าเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีทีมนักศึกษาเป็นวิทยาบรรยายนิทรรศการ ในช่วงบ่ายร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯโดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้ ในหัวข้อ • การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ • การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต • ห่วงโซ่อาหาร

0 Comments

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม จ.สงขลา

วันที่ 24 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม เข้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้จัดกิจกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนบ้านช่องลม จ.ตรัง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านช่องลม จังหวัดตรัง ระดับชั้น ป.3 - ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องสายใยอาหาร และฐานการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

นักศึกษาแพทย์แผนไทย นำเสนอรายงานพร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 2562

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานเรื่องอาณาจักรสัตว์พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยปี 1 โดยเน้นความรู้ทางด้ายอาณาจักรสัตว์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562

0 Comments

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลาใหม่และบ้านคลองตัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลาใหม่และบ้านคลองตัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2-4 ขวบ ทำกิจกรรมปฐมวัยและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ (Science Tour)

วันที่ 17-19 กันยายน 2562 โรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ (Science Tour) ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 นักเรียนป.3 และ ป.6 เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments