สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 บุคลากรจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา เข้าเยี่ยมชมและดูงานภายในพิพิธภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

0 Comments

โรงเรียนดาวนายร้อย จ.สงขลา

วันที่ 16, 21, 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา นักเรียนจำนวน 272 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์และทำกิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อค้นพบตัวเอง ปีการศึกษา 2562

0 Comments

กรมทรัพยากรธรณี

ดร.อัปสร สอาดสุด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี พร้อมคณะ และ Assoc. Prof. Dr. Sachiko Agematsu จาก University of Tsukuba, College of Geoscience, School of life and environmental science เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ ตัวอย่างอ้างอิงและพูดคุยเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับฟอสซิลในอนาคต

0 Comments

ภาพบรรยากาศ ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน “

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จัดกิจกรรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน" สำหรับให้กับผู้ที่สนใจและรักการวาดภาพสร้างสรรค์การ์ตูน ในสไตล์ของตนเอง โดยมีวิทยากร คือ คุณมนต์ราช อินทรศิริ โดยผู้สอนมีความชำนาญในการวาดการ์ตูน สติ๊กเกอร์ไลน์ พร้อมทั้งสอนวิธีการวาดที่ถูกต้อง

0 Comments