เปิดนิทรรศการ “Ocean Warming” อย่างเป็นทางการ

เปิดนิทรรศการ “Ocean Warming” อย่างเป็นทางการ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี บริเวณโถงชั้นลอย

0 Comments