ภาพบรรยากาศภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศภายในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0 Comments