🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน

          สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบกซึ่งมีความหมายหลายมาก โดยเฉพาะในเขตร้อน ประเทศไทยมีจำนวนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมากกว่า 200 ชนิด จาก 8,000 ชนิดทั่วโลก และสัตว์เลื้อยคลานมากกว่า 450 ชนิด จาก 11,000 ชนิดทั่วโลก การเก็บตัวอย่างสัตว์กลุ่มนี้นิยมเก็บไว้ในสารละลายเอทานอล 70 – 95% คลังตัวอย่างของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานไว้มากกว่า 1,600 ตัวอย่าง โดยในจำนวนนั้นมีตัวอย่างต้นแบบของตุ๊กแกป่าหมอบุญส่ง หรือ Cyrtodactylus lekaguli L. Grismer, Wood, Quah, Anuar, Muin, Sumontha, Ahmad, Bauer, Wangkulangkul, J. Grismer & Pauwels, 2012 ด้วย