วันที่ 3 ตุลาคม 2565

 มาในตอน

🦕 สัตว์ดึกดำบรรพ์ลึกลับของยุคไทรแอสซิก 🦖
ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSUNHM

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมา

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา เป็นรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานที่ให้ความรู้
และดำเนินการวิจัยด้านธรรมชาติศึกษา และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องของชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับชีวิต อันเป็นจุดกำเนิดของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การปรับตัว ชีวิตความเป็นอยู่
รวมทั้งอุปนิสัยและถิ่นที่อยู่

blog

ข่าวสาร

โรงเรียนบ้านนา จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านนา จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.…

โรงเรียนบ้านทุ่งครก จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านทุ่งครก จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.…

โรงเรียนบ้านทุ่งไพล จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านทุ่งไพล จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น เนอสเซอร…

พิพิธภัณฑ์ ฯ เปิดอบรมอาสาสมัครรุ่นที่ 19

พิพิธภัณฑ์ ฯ เปิดอบรมอาสาสมัครรุ่นที่ 19

☘️ #เปิดอบรมอาสาสมัครรุ่นที่19 ☘️ ม…

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.4-6 จาก…

Southern International School Hatyai

Southern International School Hatyai

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นป.1-3 จาก…

ROUTE

Virtual
Museum

PSUNHM

ข้อมูลการเข้าชม

อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมนิทรรศการ

👧🏻 เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 cm
เข้าชมฟรี
_
🧓🏻 ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี
เข้าชมฟรี
_
🧑‍🎓 นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ.
ท่านละ 20 บาท
_
🧑🏻 ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป
ท่านละ 30 บาท

👧🏻 เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 cm
🧓🏻 ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี
🧑‍🎓 นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ.
🧑🏻 ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป

เข้าชมฟรี
เข้าชมฟรี
ท่านละ 20 บาท
ท่านละ 30 บาท

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-เสาร์
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น.

อังคาร – เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

9.00 น. – 16.00 น.
ปิดทำการ
ปิดทำการ