🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

ROUTE

Virtual
Museum

PSUNHM

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

     เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยด้านความหลากลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งฝึกอบรมด้านอนุกรมวิธานและความหลากลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทั่วโลก มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการให้บริการความรู้นอกห้องเรียนด้วยนิทรรศการและกิจกรรมทางด้านธรรมชาติศึกษาและวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก นักเรียนและประชาชนทั่วไป รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น และจุดประกายให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

blog

ข่าวสาร

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมถ่ายทำและโปรโมทงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุงผ่านสื่อ ThaiPBS ร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านดินพินรพี จังหวัดพัทลุง

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมถ่ายทำและโปรโมทงานเทศกาลซากดึก…

🎥📺 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมถ่ายทำและโปรโมทงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัท…

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป…

🚩วันนี้ 3 กรกฎาคม 2567 นำโดยดร.กิตติชัย ทองเติม และคุณณัฐรดา มิตรปวงชน บุคลากรของพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่ว…

มาแล้ว!! เทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุง (Phatthalung Fossil Festival)

มาแล้ว!! เทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุง (Phatthalung Fo…

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.และกรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญน้องๆ สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมง…

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR ประเทศมาเลเซีย

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาล…

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาทางพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย TEKNOL…

พิพิธภัณฑ์ฯม.อ.นำโดย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้นคว้า วิจัย และการบริการจัดการพิพิพิธภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

พิพิธภัณฑ์ฯม.อ.นำโดย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยา…

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ฯม.อ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้น…

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏ…

ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2567 อาจารย์วิจัยของพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข และดร.อับดุ…

ภาพบรรยากาศการเข้าชม

ROUTE

Virtual
Museum

PSUNHM

ข้อมูลการเข้าชม

อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมนิทรรศการ

👧🏻 เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 cm
เข้าชมฟรี
_
🧓🏻 ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี
เข้าชมฟรี
_
🧑‍🎓 นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ.
ท่านละ 20 บาท
_
🧑🏻 ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป
ท่านละ 30 บาท

👧🏻 เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 cm
🧓🏻 ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี
🧑‍🎓 นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ.
🧑🏻 ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป

เข้าชมฟรี
เข้าชมฟรี
ท่านละ 20 บาท
ท่านละ 30 บาท

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-เสาร์
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 9.00-16.00 น.

อังคาร – เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

9.00 น. – 16.00 น.
ปิดทำการ
ปิดทำการ