🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

อดใจรอเราหน่อยนะ

เรากำลังออกแบบเว็บไซต์ให้คุณได้เข้าชมโดยเร็วที่สุด

Exhibition

นิทรรศการ

พื้นที่นอกอาคาร

พื้นที่นอกอาคาร เป็นพื้นที่ที่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถมองเห็นขณะสัญจรผ่านไปมาได้ ซึ่งเป็นเหมือนการแนะนำพิพิธภัณฑ์ฯ เบื้องต้น สิ่งที่จัดแสดงบริเวณดังกล่าวก็จะเป็นสิ่งที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ หรือเป็นลักษณะของพืชพรรณ และระบบนิเวศ

โถงอาคาร

โถงอาคารเป็นส่วนพื้นที่ทางเข้านิทรรศการ ภายในตึกพิพิธภัณฑ์ฯ โดยปกติแล้วพื้นที่โถงจะใช้เป็นพื้นที่รวมพล เพื่อแนะนำ หรืออธิบายเกี่ยวกับภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ฯ ก่อนที่ผู้เข้าชมจะเข้าสู่ตัวนิทรรศการหลัก พื้นที่ดังกล่าวจึงมีการจัดแสดงนิทรรศการเล็กๆน้อยๆ

ชั้นที่ 1 ต้นกำเนิด

พื้นที่ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับต้นกำเนิดของธรรมชาติ ตั้งแต่การก่อเกิดจักรวาล ไปจนถึงการกำเนิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการ โดยมีการจัดเรียงเนื้อหาตามช่วงเวลา เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงความเป็นมาของโลก ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน

ชั้นที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

พื้นที่ชั้นที่ 2 เปรียบได้กับหัวใจของพิพิธภัณฑ์ฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจริง ซึ่งจะสร้างความรู้สึกตื่นเต้น และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชมได้

ชั้นที่ 3 ระบบนิเวศ

นิทรรศการระบบนิเวศ เป็นการจำลองระบบนิเวศแบบต่างๆ โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์