🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

สีประจำหน่วยงาน

R G B

(158, 93, 165)

C M Y K

(42, 75, 0, 0)

HEX

#9E5DA5

โลโก้ใหม่

โลโก้ครบรอบ 15 ปี

โลโก้เดิม