🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
_DSC0555

จิราพร เทพจินดา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จบการศึกษาปี พ.ศ. 2551