🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
Natjadee2

นัจดี ดอเล๊าะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์