🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
_DSC0547

ซากีนะห์ ฮะอุรา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

2559 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์