🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

Researcher

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ

ตำแหน่ง : อาจารย์วิจัย

2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ม.สงขลานครินทร์

2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิเวศวิทยา) ม.สงขลานครินทร์

2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) ม.สงขลานครินทร์

งานวิจัยที่สนใจ

อนุกรมวิธานของแมลงกลุ่มแมลงวัน ยุง ริ้น โดยเฉพาะกลุ่มแมลงวันขายาวและแมลงวันเหาค้างคาว (แมลงนำโรค) นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์

loh6
Current and Research Activities

งานวิจัยในปัจจุบัน

2564 – 2569
ความหลากหลาย การกระจาย และนิเวศวิทยาเบื้องต้นของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ำจืดในเกาะพระทอง
2564 – 2567
การกระจาย สถานภาพ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มสาคูในภาคใต้
2564 – 2567
บทบาทของป่าปาล์มสาคูในการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น
Publications

วารสารวิชาการ

1.

Samoh, A., Pantip, V. and Soisook, P. 2021. A Checklist of Nycteribiid and Streblid Bat Flies (Diptera: Nycteribiidae and Streblidae) from Thailand with Thirteen New Records for the Country. Tropical Natural History. 21, 2 (Jul. 2021), 244–262.

2.

Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. NGS-barcodes, haplotype networks combined to external morphology help to identify new species in the mangrove genus Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, 2002 (Diptera: Dolichopodidae: Rhaphiinae) in Southeast Asia. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 67: 640–659

3.

Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2019. New marine Thinophilus species (Diptera: Dolichopodidae: Hydrophorinae) from the Thai Andaman Sea coast and new record from peninsular Thailand. European Journal of Taxonomy 505: 1–20

4.

Samoh A., Satasook, and Grootaert, P. 2018. New data on the marine genera Cymatopus Kertèsz and Thambemyia Oldroyd (Insecta: Diptera: Dolichopodidae) from rocky shores in southern Thailand with the description of a new species. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, 66: 258–267

5.

Samoh A., Satasook, C. and Grootaert, P. 2017. Eight new species of marine dolichopodid flies of Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) from peninsular Thailand. European Journal of Taxonomy, 329: 1-40.

6.

Samoh A., Boonrotpong, S. and Grootaert, P. 2015. Ngirhaphium Evenhuis and Grootaert from southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with a description of a new species. Zootaxa, 3946 (1): 125-132.

List of taxa named and described as an author

สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่เป็นผู้ค้นพบและตั้งชื่อ

 • Ngirhaphium meieri Samoh et al. 2019 (New species)
 • Ngirhaphium thaicum Samoh et al. 2019 (New species)
 • Thinophilus inaequalis Samoh et al. 2019 (New species)
 • Thinophilus plektron Samoh et al. 2019 (New species)
 • Thinophilus subapicalis Samoh et al. 2019 (New species)
 • Cymatopus mayakunae Samoh et al. 2018 (New species)
 • Cymatopus thaicus Samoh et al. 2018 (New species)
 • Thinophilus boonrotpongi Samoh et al. 2017 (New species)
 • Thinophilus langkaewnsis Samoh et al. 2017 (New species)
 • Thinophilus minutus Samoh et al. 2017 (New species)
 • Thinophilus parmatoides Samoh et al. 2017 (New species)
 • Thinophilus parvulus Samoh et al. 2017 (New species)
 • Thinophilus spinatus Samoh et al. 2017 (New species)
 • Thinophilus spinatoides Samoh et al. 2017 (New species)
 • Thinophilus variabilis Samoh et al. 2017 (New species)
 • Ngirhaphium chutamasae Samoh et al. 2015 (New species)