🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

PSUNHM

เปมิกา ทองเพ็ง

PSUNHM

มนต์ราช อินทรศิริ

PSUNHM

นัจดี ดอเล๊าะ

PSUNHM

เปมิกา ทองเพ็ง

PSUNHM

มนต์ราช อินทรศิริ

PSUNHM

นัจดี ดอเล๊าะ