🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

ฝ่ายวิชาการและพันธกิจสังคม

PSUNHM

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์

PSUNHM

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ

PSUNHM

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ

PSUNHM

ณัฐรดา มิตรปวงชน

PSUNHM

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

PSUNHM

อวัศยา พิมสาย

PSUNHM

ดร.กิตติชัย ทองเติม

PSUNHM

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์

PSUNHM

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ

PSUNHM

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ

PSUNHM

ณัฐรดา มิตรปวงชน

PSUNHM

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

PSUNHM

อวัศยา พิมสาย

PSUNHM

ดร.กิตติชัย ทองเติม