🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมถ่ายทำและโปรโมทงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุงผ่านสื่อ ThaiPBS ร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านดินพินรพี จังหวัดพัทลุง

🎥📺 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมถ่ายทำและโปรโมทงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุงผ่านสื่อ ThaiPBS ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดินพินรพี นำโดย ดร.กิตติชัย ทองเติม อาจารย์วิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์ บรรยายให้ความรู้แก่เด็กๆ ณ วัดภูเขาทอง ตำบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง ซึ่งงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารซากดึกดำบรรพ์ ๕๐๐ ล้านปี เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมถ่ายทำและโปรโมทงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุงผ่านสื่อ ThaiPBS ร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านดินพินรพี จังหวัดพัทลุง Read More »

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567

🚩วันนี้ 3 กรกฎาคม 2567 นำโดยดร.กิตติชัย ทองเติม และคุณณัฐรดา มิตรปวงชน บุคลากรของพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมนำเสนอในหัวข้อ”การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ” เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. จากผลงานผู้เข้าร่วมนำเสนอ 106 ผลงาน📍และพิพิธภัณฑ์ฯได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Oral Presentation พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท (ชนะเลิศห้องย่อย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567 Read More »

มาแล้ว!! เทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุง (Phatthalung Fossil Festival)

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.และกรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญน้องๆ สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน “เทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุง (Phatthalung Fossil Festival)” ในโครงการการเผยแพร่แนวทางการเชื่อมโยงแหล่งมรดกธรณีกับการบูรณาการการท่องเที่ยว จัดขึ้นวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ อาคารซากดึกดำบรรพ์ ๕๐๐ ล้านปี เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง

มาแล้ว!! เทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุง (Phatthalung Fossil Festival) Read More »

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาทางพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมี ดร.กิตติชัย ทองเติม คุณอวัศยา พิมสาย คุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ อาจารย์วิจัย เเละคุณไฮฟัต ดอเล๊าะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา เป็นวิทยากรในการนำชมนิทรรศการในครั้งนี้

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR ประเทศมาเลเซีย Read More »

พิพิธภัณฑ์ฯม.อ.นำโดย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้นคว้า วิจัย และการบริการจัดการพิพิพิธภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ฯม.อ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้นคว้า วิจัย และการบริการจัดการพิพิพิธภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา นำโดย คุณณัฐรดา มิตรปวงชน รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯและหัวหน้างานกลุ่มนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากร และ ดร. พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ

พิพิธภัณฑ์ฯม.อ.นำโดย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้นคว้า วิจัย และการบริการจัดการพิพิพิธภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา Read More »

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2567 อาจารย์วิจัยของพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข และดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ในหัวข้อ “Enhancing Genomic Sequencing Capacity for Tropical Diseases: Improvement of Disease Surveillance with Genomic Sequencing for Prevention of Zoonotic Pathogen Spill-over at Source” ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี Read More »

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก University of Novi Sad, Republic of Serbia ประเทศเซอร์เบีย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. นำโดยดร.กิตติชัย ทองเติม คุณอวัศยา พิมสาย คุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ พร้อมด้วยคุณคฑากริช ไชยสุวรรณ ผู้ช่วยวิจัยบรรพชีวิน นำนักศึกษาและอาจารย์จาก University of Novi Sad, Republic of Serbia ประเทศเซอร์เบีย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมเยี่ยมชมคลังตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ภายใต้โครงการ “Biology Field Trip PSU-UNS 2024” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาในความแตกต่างของระบบนิเวศวิทยาและภูมิประเทศ รวมถึงได้พัฒนาความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก University of Novi Sad, Republic of Serbia ประเทศเซอร์เบีย Read More »

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ

ดูรูปเพิ่มเติม #PSUNHMเมื่อวันที่ 23-24 และ 27 พฤษภาคม

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ Read More »

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี “เปิดโลกธรณีคาบสมุทรไทย”

#PSUNHM x #DMR #โอกาสดีๆมาถึงแล้ว พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ร่วม

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี “เปิดโลกธรณีคาบสมุทรไทย” Read More »

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์-กิจกรรมพิเศษ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามี

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์-กิจกรรมพิเศษ Read More »