🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

กรกฎาคม 2024

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมถ่ายทำและโปรโมทงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุงผ่านสื่อ ThaiPBS ร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านดินพินรพี จังหวัดพัทลุง

🎥📺 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมถ่ายทำและโปรโมทงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุงผ่านสื่อ ThaiPBS ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดินพินรพี นำโดย ดร.กิตติชัย ทองเติม อาจารย์วิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์ บรรยายให้ความรู้แก่เด็กๆ ณ วัดภูเขาทอง ตำบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง ซึ่งงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารซากดึกดำบรรพ์ ๕๐๐ ล้านปี เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมถ่ายทำและโปรโมทงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุงผ่านสื่อ ThaiPBS ร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านดินพินรพี จังหวัดพัทลุง Read More »

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567

🚩วันนี้ 3 กรกฎาคม 2567 นำโดยดร.กิตติชัย ทองเติม และคุณณัฐรดา มิตรปวงชน บุคลากรของพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมนำเสนอในหัวข้อ”การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ” เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. จากผลงานผู้เข้าร่วมนำเสนอ 106 ผลงาน📍และพิพิธภัณฑ์ฯได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Oral Presentation พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท (ชนะเลิศห้องย่อย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567 Read More »