ปูชนิดใหม่จากเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จาก ม.สงขลานครินทร์

#ปูมดแดงอาจารย์ซุกรี #ปูชนิดใหม่จากเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง
🦀ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จาก ม.สงขลานครินทร์

ปูชนิดใหม่จากเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จาก ม.สงขลานครินทร์ Read More »