Author name: natjadee.d

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปีภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยว”

#ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ15ปี #PSUNHM  ขอเชิญผู้ที่สนใจ …

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปีภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยว” Read More »

ปูชนิดใหม่จากเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จาก ม.สงขลานครินทร์

#ปูมดแดงอาจารย์ซุกรี #ปูชนิดใหม่จากเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง
🦀ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จาก ม.สงขลานครินทร์

โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับเนอสเซอรี่ – อนุบาล จากโรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา เข้าชมนิทรรศการ รอบที่ 1 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์

รร.บ้านเก่า จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จากโรงเรียนบ้านเก่า จ.สงขลา เข้าชมนิทรรศการ รอบที่ 1 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์

โรงเรียนบ้านนา จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จากโรงเรียนบ้านนา จ.สงขลา เข้าชมนิทรรศการ รอบที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์

โรงเรียนบ้านทุ่งครก จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จากโรงเรียนบ้านทุ่งครก จ.สงขลา เข้าชมนิทรรศการ รอบที่ 1 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์

โรงเรียนบ้านทุ่งไพล จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น เนอสเซอรี่ – อนุบาล จากโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งไพล จ.สงขลา เข้าชมนิทรรศการ รอบที่ 2 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ ฯ เปิดอบรมอาสาสมัครรุ่นที่ 19

☘️ #เปิดอบรมอาสาสมัครรุ่นที่19 ☘️
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพิพิธภัณฑ์ฯ ในการสร้างความสนุก และแบ่งปันความรู้ให้แก่สาธารณะชน
.
#เปิดรับนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ รุ่นที่ 19 🕵️

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.4-6 จากโรงเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี เข้าชมนิทรรศการ
รอบที่ 1 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์

Southern International School Hatyai

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นป.1-3 จากโรงเรียน Southern International School Hatyai เข้าชมนิทรรศการรอบที่ 1 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ