🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

แมลงวันขายาวเส้นปีกขนาน 2 ชนิดใหม่ของโลก

#PSUNHM 🚩 #พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ค้นพบ ✨ ” แมลงวันขายาวเส้นปีกขนาน 2 ชนิดใหม่ของโลก” ✨
.
💥เพิ่มมาใหม่อีกสอง ! แมลงวันขายาวเส้นปีกขนาน 2 ชนิดใหม่ของโลกจากป่าชายเลนของประเทศไทยและสิงคโปร์ ค้นพบโดย ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ อาจารย์วิจัยจากพิพิธภัณฑ์ ม.สงขลานครินทร์ 🦟🌍
.
🦟แม้ว่างานวิจัยด้านแมลงวันขายาวของประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักและมีน้อยมาก แต่วันนี้นักวิจัยของเราก็ได้เปิดเผยข้อมูลและเพิ่มจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ให้พวกเราได้รู้จักมากขึ้น โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ อาจารย์วิจัยประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร. Patrick Grootaert นักวิจัยสังกัด National Biodiversity Centre, NParks, ประเทศสิงคโปร์ และ Lee Kong Chian Natural History Museum (LKCNHM), มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และหน่วยวิจัยทางกีฏวิทยาของ Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS) ร่วมกันค้นพบและบรรยายลักษณะของแมลงวันขายาวชนิดใหม่ของโลก (new species) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ Hercostomus obtusus Samoh & Grootaert จากอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และ Hercostomus squamatus Samoh & Grootaert จากปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล และชนิดที่รายงานใหม่ (new record) สำหรับประเทศไทยจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ H. brevicornis Zhang, Yang & Grootaert, 2008, H. brevidigitalis Zhang, Yang & Grootaert, 2008, H. lanceolatus Zhang, Yang & Grootaert, 2008, and H. plumatus Zhang, Yang & Grootaert, 2008 โดยเก็บรวบรวมจากป่าชายเลนทางภาคใต้ของประเทศไทยและสิงคโปร์
.
🦟โดยแมลงวันขายาวเป็นสัตว์ผู้ล่าในป่าชายเลน ช่วยควบคุมประชากรแมลงที่เป็นสัตว์รังควาน เช่น ลูกน้ำยุง ริ้น ที่มีตัวอ่อนอาศัยอยู่ในพื้นป่าชายเลน อย่างไรก็ตามการศึกษาแมลงกลุ่มนี้ยังคงตกสำรวจและรอการค้นพบอีกจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศไทยในการรองรับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในทางวิทยาศาสตร์ หากผู้ใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้จาก
https://www.mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5446.2.2
และ DOI: 10.11646/ZOOTAXA.5446.2.2