พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567

🚩วันนี้ 3 กรกฎาคม 2567 นำโดยดร.กิตติชัย ทองเติม และคุณณัฐรดา มิตรปวงชน บุคลากรของพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ร่วมนำเสนอในหัวข้อ”การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ” เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. จากผลงานผู้เข้าร่วมนำเสนอ 106 ผลงาน📍และพิพิธภัณฑ์ฯได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Oral Presentation พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท (ชนะเลิศห้องย่อย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ได้รับรางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2567 Read More »