🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

พิพิธภัณฑ์ฯม.อ.นำโดย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้นคว้า วิจัย และการบริการจัดการพิพิพิธภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

#PSUNHM 🚩พิพิธภัณฑ์ฯม.อ.นำโดย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้นคว้า วิจัย และการบริการจัดการพิพิพิธภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ฯม.อ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้นคว้า วิจัย และการบริการจัดการพิพิพิธภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา นำโดย คุณณัฐรดา มิตรปวงชน รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯและหัวหน้างานกลุ่มนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากร และ ดร. พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ
.
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาข้อมูลสู่พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Museum) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณาจารย์จากหลายคณะ ในมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับฟังการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้นคว้า วิจัย และการบริการจัดการพิพิพิธภัณฑ์ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้
————————————————-
ส่วนนิทรรศการเปิดตามปกติ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป
📆 เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-เสาร์
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และกรณีพิเศษ)
⏰ เวลา 09:00 – 16:00 น.
📞 เข้าชมโทร. 074-282782
📌 ที่ตั้ง อยู่ในม.อ.หาดใหญ่ ตึกหลังไดโนเสาร์ https://maps.app.goo.gl/3xt2wfNiGZ9P7yob8?g_st=ic
.
หมายเหตุ : ปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์และวันอาทิตย์