🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาทางพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ.ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมี ดร.กิตติชัย ทองเติม คุณอวัศยา พิมสาย คุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ อาจารย์วิจัย เเละคุณไฮฟัต ดอเล๊าะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา เป็นวิทยากรในการนำชมนิทรรศการในครั้งนี้