🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปี

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วาระครบรอบ 15 ปี พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ ม.อ.

     ตามที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในวาระครบรอบ 15 ปี ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ แห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(PSUNHM : Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum) ในวันที่ 14 มกราคม 2566 อันใกล้นี้ ภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปี ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ” เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวาระโอกาสอันสำคัญ และเพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี โดยครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 79 ชิ้นงาน โดยมีผลงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด จำนวน 23 ชิ้นงาน บัดนี้ ทางคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 15 ปี พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังนี้

01

รางวัลชนะเลิศ

โดย จีรวรรณ เสรีเวสารัตน์

02

รางวัลรองชนะเลิศ

โดย ปัทมาริษา ปัดภัย

03

รางวัลชมเชย

โดย บำรุง อิศรกุล

03

รางวัลชมเชย

โดย กรมลานนท์ ทับแว่ว

ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ท่าน รบกวนทักเข้ามายังเพจ www.facebook.com/psunhm  เพื่อแจ้งยืนยันการรับรางวัล โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล กับทางแอดมินผ่าน inbox ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566
หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด