🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. พร้อมผลักดันพัทลุง สู่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ

#PSUNHM #พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. 📌พร้อมผลักดันพัทลุง สู่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ📖
.
🏛️ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 #นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เยี่ยมชมนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ที่พบในจังหวัดพัทลุง ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี คุณณัฐรดา มิตรปวงชน รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.กิตติชัย ทองเติม ผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์ยุคไทรแอสซิกในจังหวัดพัทลุง
.
🦕โดย ดร.กิตติชัย ทองเติม ได้นำผลงานศึกษาวิจัยมากกว่า 10 ปี และผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ยุคไทรแอสซิกใน จ.พัทลุง มากกว่า 7 เรื่อง มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการศึกษาวิจัย และความโดดเด่นของทรัพยากรซากดึกดำบรรพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เขาทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลังตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ และชมงานปั้นจำลองซากดึกดำบรรพ์แอมโมนอยด์ โคโนดอนต์ และ อิคธิโอซอร์ ด้วยพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ให้บริการวิชาการ ดำเนินงานวิจัย ดำเนินงานด้านการจัดอบรม และสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
.
📍ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เล็งเห็นว่า พื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะบริเวณเขาทอง วัดภูเขาทอง ต.มะกอกเหนืออ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นแหล่งที่มีศักยภาพและความโดดเด่นของซากดึกดำบรรพ์ในทะเลยุคไทรแอสซิกในระดับโลก จึงขอใช้โอกาสนี้ในการร่วมหารือแผนศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาแหล่งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการบูรณาการเชิงนิเวศวิทยา เพื่อสนับสนุนให้แหล่ง เขาทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นแหล่งซากดึกดาบรรพ์ทางทะเลยุคไทรแอสซิกที่มีความสำคัญระดับโลก