🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ จัดงาน Open House พร้อมบรรยายพิเศษในตอน “สัตว์ดึกดำบรรพ์ลึกลับจากยุคไทรแอสซิก ที่ถูกค้นพบจากจังหวัดพัทลุง สู่การตีความครั้งใหม่” โดย ดร.กิตติชัย ทองเติม อาจารย์วิจัย (นักบรรพชีวินวิทยา)

📆 #เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-เสาร์
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
.
📌จองเข้าชมล่วงหน้าผ่านระบบจองเข้าชมได้ที่ เว็บไซต์ https://nhm.psu.ac.th/booking/
.
💰 #อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมนิทรรศการ
• เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร/ ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี
• นักเรียน / นักศึกษา / บุคลากร ม.อ. ท่านละ 20 บาท
• ผู้ใหญ่ / บุคคลทั่วไป ท่านละ 30 บาท
.
📆#กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ
ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบ และจำกัดจำนวนผู้เข้าชม ดังนี้
รอบที่ 1 เข้าชม เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2 เข้าชม เวลา 13.00-16.00 น.
หมายเหตุ จำกัดจำนวน รอบละ ไม่เกิน 150 คน
.
👩‍👧‍👧#กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรบรรยายนิทรรศการ กรุณาติดต่อและจองเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-6483062