🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายงานพิพิธภัณฑ์”

เมื่อวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566 จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายงานพิพิธภัณฑ์” ณ จังหวัดกระบี่และภูเก็ต

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายงานพิพิธภัณฑ์” Read More »

ม.สงขลานครินทร์ พบค้างคาวชนิดใหม่ของโลก!

นักศึกษาและนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.สงขลานครินทร์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมมือกับนักวิจัยค้างคาวจาก 7 สถาบันทั่วโลกค้นพบและตั้งชื่อค้างคาวชนิดใหม่ในวงศ์ค้างคาวหน้ายักษ์ที่สำรวจพบจากป่าฮาลา-บาลา และป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส รวมทั้งตัวอย่างจากประเทศมาเลเซียด้วย โดยตั้งชื่อว่า “𝐻𝑖𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑜𝑛𝑎𝑒” เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Tigga Kingston ผู้ก่อตั้งหน่วยวิจัยและอนุรักษ์ค้างคาวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEABCRU) และผู้นำเครือข่ายความหลากหลายของค้างคาวโลก (GBatNet) โดยค้างคาวชนิดใหม่นี้มีชื่อไทยว่า #ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีเขม่า ตามลักษณะของสีขน ค้างคาวชนิดนี้พบเพียงสองพื้นที่ในไทยเท่านั้น กับอีก 1 แห่งในคาบสมุทรมลายูของประเทศมาเลเซีย และอีก 2 แห่งในรัฐซาบาห์ของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว แต่คาดว่าจะพบการกระจายของชนิดนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อมีการศึกษาตัวอย่างอ้างอิงเพิ่มเติม

ม.สงขลานครินทร์ พบค้างคาวชนิดใหม่ของโลก! Read More »

Hug ป่าไม้ ฮักป่ามั้ย

💁🏻‍♀️ #PSUNHM #จัดกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ 🌳🦖
ตอน “Hug ป่าไม้ ฮักป่ามั้ย” ณ เขาคอหงส์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงานช้าง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566

Hug ป่าไม้ ฮักป่ามั้ย Read More »

โครงการ “ชวนน้องออกเล(พระทอง)” ปี 2565 : กะเทาะความรู้จากสะวันนาแดนใต้

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาชั้นนำของประเทศ ที่จัดแสดงและถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยาและการบริการ ความหลากหลายของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในคาบสมุทรไทยผ่านนิทรรศการที่เพลิดเพลินและสวยงาม ทั้งยังมีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงนันทนาการหลากหลายรูปแบบแก่เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เป็นต้น

โครงการ “ชวนน้องออกเล(พระทอง)” ปี 2565 : กะเทาะความรู้จากสะวันนาแดนใต้ Read More »

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปี

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปี ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในวาระครบรอบ 15 ปี ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ แห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 14 มกราคม 2566 อันใกล้นี้ ภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปี ของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ” เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวาระโอกาสอันสำคัญ และเพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปี Read More »

แจ้งปิดให้บริการเฉพาะกิจ

#แจ้งปิดให้บริการเฉพาะกิจ
ตั้งแต่วันนี้ – 26 ธันวาคม 2565
เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เส้นทางสัญจรติดขัด และทางพิพิธภัณฑ์ฯได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ จึงขอปิดให้บริการชมนิทรรศการชั่วคราว
ขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งปิดให้บริการเฉพาะกิจ Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปีภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยว”

#ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ15ปี #PSUNHM  ขอเชิญผู้ที่สนใจ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วาระครบรอบ 15 ปีภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยว” Read More »

ปูชนิดใหม่จากเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จาก ม.สงขลานครินทร์

#ปูมดแดงอาจารย์ซุกรี #ปูชนิดใหม่จากเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง
🦀ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จาก ม.สงขลานครินทร์

ปูชนิดใหม่จากเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จาก ม.สงขลานครินทร์ Read More »

โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับเนอสเซอรี่ – อนุบาล จากโรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา เข้าชมนิทรรศการ รอบที่ 1 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์

โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา Read More »

รร.บ้านเก่า จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จากโรงเรียนบ้านเก่า จ.สงขลา เข้าชมนิทรรศการ รอบที่ 1 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายานิทรรศการจากอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์

รร.บ้านเก่า จ.สงขลา Read More »