🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์-กิจกรรมพิเศษ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จากจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ประเภทกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เกี่ยวกับ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร และนักสืบใบไม้ โดยมีนักเรียนจากม.2-4 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 67 คน และครูผู้ควบคุมดูแล จำนวน 12 คน ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ขอขอบคุณทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับเราในครั้งนี้
.
#กิจกรรมพิเศษพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. เป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ ดำเนินการโดยนักกิจกรรมด้านการศึกษา ภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และอาจารย์วิจัยของพิพิธภัณฑ์ฯ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้แก่เข้าผู้ร่วมกิจกรรม
#แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยว #แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
#PSUMUSEUM #PSUNHM
————————————–
📌พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดรับจองกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปี
❗️โดยพิพิธภัณฑ์ฯ ได้กำหนดช่วงอายุผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำของแต่ละรอบ (โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละกิจกรรม)
❗️กรณี ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม แต่จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำที่พิพิธภัณฑ์กำหนดไว้ ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จะสร้างกลุ่มเพื่อให้ท่านที่ประสงค์ร่วมกิจกรรม ได้รวมทีมกัน เพื่อเลือกกิจกรรม และนัดแนะวันเวลากันอีกครั้ง
.
💡เปิดให้บริการกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
🗓️ วันจันทร์ – เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
🕰️ วันละ 2 รอบ (รอบละ 20-150 คน)
.
จองกิจกรรมติดต่อ ☎️074-282784
ติดต่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์