โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ จ.สตูล

โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ จังหวัดสตูล คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.2 เข้าชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ในช่วงเช้า รอบที่ 1 และ 2

0 Comments

กลุ่มบ้านรักเรียนคริสเตียน สงขลา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มบ้านรักเรียนคริสต์เตียน สงขลา โดยเป็นกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เข้าชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์

0 Comments

โรงเรียนวัดแม่เตย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงเรียนวัดแม่เตย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักเรียนชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมพิเศษ ภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามหลัก Social Distance ในครั้งนี้ นักเรียนและคุณครูทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม ตามข้อกำหนดและการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม เพื่อการจัดระเบียบและสุขลักษณะอนามัยที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ

0 Comments

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้จัดกิจกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนบ้านคชศิลา จ.ยะลา

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านคชศิลา จังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนบ้านบันนังดามา จ.ยะลา

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านบันนังดามา จังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 236 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

เปิดนิทรรศการ “Ocean Warming” อย่างเป็นทางการ

เปิดนิทรรศการ “Ocean Warming” อย่างเป็นทางการ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี บริเวณโถงชั้นลอย

0 Comments