🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

     วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขา จังหวัดสงขลา เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีวิทยากรอาสาสมัครจากพิพิธภัณฑ์ฯ บรรยายให้ความรู้และกิจกรรมพิเศษ ได้สัมผัสกับสื่อการเรียนรู้และนิทรรศการจริง ให้กับน้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งมีนักเรียน 43 คน และคุณครู 12 คน

โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่
1. สัมผัส จัดกลุ่มหอย
2. fossil Trilobite
3. โมเดลปลา
4. โมเดลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน
5. เรียนรู้ระบบนิเวศต่างๆ และ นิเวศบริการ
6. จับสัมผัสปะการัง
7. จับสัมผัสพืชเมล็ดแห้ง