🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

ม.สงขลานครินทร์ พบค้างคาวชนิดใหม่ของโลก!

ม.สงขลานครินทร์ พบค้างคาวชนิดใหม่ของโลก! 🦇🦇
📣 New 🦇 species alert ‼️ 🔔[Eng below]

.
นักศึกษาและนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.สงขลานครินทร์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมมือกับนักวิจัยค้างคาวจาก 7 สถาบันทั่วโลกค้นพบและตั้งชื่อค้างคาวชนิดใหม่ในวงศ์ค้างคาวหน้ายักษ์ที่สำรวจพบจากป่าฮาลา-บาลา และป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส รวมทั้งตัวอย่างจากประเทศมาเลเซียด้วย โดยตั้งชื่อว่า “𝐻𝑖𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑜𝑛𝑎𝑒” เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Tigga Kingston ผู้ก่อตั้งหน่วยวิจัยและอนุรักษ์ค้างคาวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEABCRU) และผู้นำเครือข่ายความหลากหลายของค้างคาวโลก (GBatNet) โดยค้างคาวชนิดใหม่นี้มีชื่อไทยว่า #ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีเขม่า ตามลักษณะของสีขน ค้างคาวชนิดนี้พบเพียงสองพื้นที่ในไทยเท่านั้น กับอีก 1 แห่งในคาบสมุทรมลายูของประเทศมาเลเซีย และอีก 2 แห่งในรัฐซาบาห์ของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว แต่คาดว่าจะพบการกระจายของชนิดนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อมีการศึกษาตัวอย่างอ้างอิงเพิ่มเติม
.
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังพบค้างคาวชนิด “𝐻𝑖𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑖𝑛𝑛𝑎𝑦𝑡ℎ𝑢” หรือ #ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กพม่า ครั้งแรกในประเทศไทย! ซึ่งก่อนหน้านี้พบการกระจายชนิดนี้ในประเทศพม่าเท่านั้น 🎉🥳🎊
.
We are pleased to introduce a new bat species to science from Southeast Asia, 𝐻𝑖𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑜𝑛𝑎𝑒, named after Dr Tigga Kingston, leader and founder of the Southeast Asian Bat Conservation Research Unit (#SEABCRU) and the Global Union of Bat Diversity Networks (#GBatNet). This paper brought together scientists from 7 institutions, with specimens, samples and data from around the world to reveal the cryptic diversity of a very confusing complex of small roundleaf bats. The new species is currently known from Thai-Malay Peninsula and Borneo – but future revision may prove that it is widespread in Southeast Asia.
.
Besides the new species, the paper also reports the presence of 𝐻𝑖𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑖𝑛𝑛𝑎𝑦𝑡ℎ𝑢 (previously known only from Myanmar) in Thailand for the first time!
.
Many congratulations PSU student and staff, and all authors !!!
https://www.mapress.com/…/view/zootaxa.5277.3.1/50691